Od jutra tj. od 10.10.2018r. ruszają konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic gminy Bełchatów. Urzędnicy gminni zapraszają do wzięcia w spotkaniu poświęconemu projektowi zmian granic gminy. Podczas spotkań przeprowadzana będzie również ankieta wśród mieszkańców.