Grzegorz Gryczka od lat pełniący funkcję prezesa stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska złożył rezygnacje z pełnionej funkcji. Decyzję o rezygnacji ogłosił na ostatnim posiedzeniu zarządu Ziemi Bełchatowskiej.
„Coś się zaczyna i coś się kiedyś musi skończyć” – rozpoczął swoje wystąpienie na posiedzeniu zarządu stowarzyszenia.
Zarząd stowarzyszenia przyjął rezygnację prezesa Gryczki i zdecydował, że do czasu wyboru nowego prezesa funkcję tę pełnił będzie obecny wiceprezes Mirosław Mielus.
Rezygnacja Grzegorza Gryczki może być efektem niepowodzenia przewodniczącego i stowarzyszenia, któremu przewodniczył w wyborach samorządowych 2018.
Grzegorz Gryczka kandydował na urząd prezydenta miasta z KW Stowarzyszenia Ziemi Bełchatowska. W wyborach otrzymał 15,6% głosów. Na przewodniczącego zagłosowało 3911 co, dało mu 4 miejsce na liście. W wyborach do rady miasta zdobył 658 głosów i otrzymał mandat radnego.
Kandydaci stowarzyszenia zdobyli 6 mandatów w radzie powiatu i 3 w radzie miasta. Mimo to radni Ziemi Bełchatowskiej pozostają w opozycji, ponieważ to PiS w ramach koalicji z Plusem będzie współrządzić zarówno w powiecie, jak i mieście.