Wschodnia obwodnica Bełchatowa jest inwestycją, której budowa ma się rozpocząć w 2021 roku. Powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484. Będzie miała długość 8 km 120 m. Pozyskiwanie terenów pod budowę idzie zgodnie z planem.

Głównym inwestorem inwestycji jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Do miasta należy pozyskanie terenów pod budowę obwodnicy.
Wykup gruntów pod budowę obwodnicy rozpoczął się w 200 roku. Przejętych zostało już ok. 80 procent gruntów. Dotychczasowy koszt pozyskania terenów wynosi ok. 6 mln złotych. W 2019 roku miasto na ten cel przeznaczyło kolejne 500 tys. zł.
- Właściciele gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy rozumieją potrzebę rozwoju miasta i w większości nie blokują wykupu - podkreśla Elżbieta Rawicka-Radwańska, dyrektor Wydziału Geodezji i Architektury Urzędu Miasta.
Osoby, które nie sprzedadzą miastu gruntów po cenie zgodnej z operatem szacunkowym, otrzymują odszkodowanie za działki.

Obwodnica ma przejąć ruch samochodowy z Łodzi w kierunku Kamieńska. Poprawi się komunikacja w całym mieście. Wyeliminowany zostanie ruch tranzytowy z ulicy Wojska Polskiego. Dzięki obwodnicy znacząco poprawi się też komunikacja między osiedlami Olsztyńskim, Binków i Grocholice.

Wschodnia obwodnica Bełchatowa ma zostać oddana do użytku w 2023 r. W Dobrzelowie połączy się z obwodnicą północną. Od strony południowej na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej z Radomszczańską w Grocholicach z drogą nr 484. W obrębie obwodnicy ma powstać nowa strefa inwestycyjna na osiedlu Politanice. Dogodna infrastruktura drogowa może przyciągnąć do miasta kolejnych inwestorów.