Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził i ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania z pieniędzy unijnych w ramach konkursu na „Niskoemisyjny transport miejski”. Na konkurs przeznaczono blisko 114 mln zł. Z jedenastu złożonych projektów, osiem przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a trzy wybrane zostały do dofinansowania.
- Mamy świadomość, że pięć pozostałych projektów: Łódź, Bełchatów, Skierniewice, Radomsko, Sieradz, to również bardzo istotne zapotrzebowanie samorządów na transport niskoemisyjny -powiedział marszałek Witold Stępień. - Będziemy się starali tak gospodarować środkami, żeby również i one uzyskały możliwość realizacji.
Projekty wybrane do dofinansowania, to:
1. Poprawa linii tramwajowej z Pabianic do Łodzi i infrastruktury wokół niej. Wniosek złożony przez Pabianice i Ksawerów. Wartość projektu to ponad 146 mln zł, a dofinansowanie wynosi prawie 88 mln zł.
2. Realizacja wojewódzkiego roweru publicznego. Wniosek złożony przez Województwo Łódzkie opiewa na ponad 17,2 mln zł, a dofinansowanie na 11,9 mln zł. W ramach projektu dostarczonych i zamontowanych zostanie: 15 parkingów na rowery i 125 stacji rowerowych. 1002 rowery ulokowane zostaną w Koluszkach, Łowiczu, Łodzi, Sieradzu, Kutnie, Łasku, Pabianicach, Skierniewicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.
3. Modernizacja transportu publicznego w gminie Łask. Wartość projektu to 16,2 mln zł, a dofinansowanie – ponad 11 mln zł.