Pracodawcy zatrudniający powyżej 5 pracowników obowiązkowo muszą założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. W województwie łódzkim na 20 tys. płatników z obowiązkiem posiadania profilu 16 tys. już go założyło. Warto nadmienić, że profil posiada już 51 tys. przedsiębiorców, którzy nie mają takiego obowiązku, gdyż zatrudniają poniżej 5 pracowników.
Posiadanie profilu na PUE przez pracodawcę ma istotne znaczenie w kontekście zwolnień lekarskich. Pracodawca otrzymuje na profil natychmiastową wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-ZLA. Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika, a także przekazać odpowiednie zaświadczenia, np. ZUS Z-3. Z kolei pracownik, który zachorował i po lekarskiej poradzie uzyskał e-zwolnienie nie jest zobligowany 7-dniowym terminem dostarczenia zwolnienia pracodawcy. W związku z tym nie dotyczą go ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.
Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą mieli obowiązek wystawiania tylko elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-zla). Obecnie wystawiają zarówno papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia.