Dziś w ramach projektu "Pomagamy" w Gomunicach i Rozprzy rozpoczyna się realizacja dwóch projektów wolontariackich realizowanych przez PGE GiEK na rzecz społeczności lokalnej w województwie łódzkim. Aby zrealizować swój projekt, wolontariusze PGE uczestniczyli w konkursie, do którego zgłoszono 111 aktywności. Po ocenie kapituły, 50 najwyżej ocenionych projektów otrzymało od Fundacji PGE dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych na realizację zaplanowanych działań. W województwie łódzkim przez wolontariuszy PGE, którzy na co dzień pracują w różnych spółkach Grupy Kapitałowej PGE, realizowanych będzie 9 projektów. Oprócz 50 projektów wyłonionych w trakcie konkursu w całej Polsce realizowanych jest także 10 projektów liderów regionalnych. To druga edycja tej rozbudowanej formy wolontariatu PGE, podczas której co najmniej 10-osobowe zespoły wolontariackie realizują blisko roczne, autorskie projekty skierowane do lokalnych społeczności. Projekty te dofinansowane są kwotą 10 tys. zł każdy.
Szczegóły projektów:  

1. Data: 2018-07-07
godz.: 9:00-11:00
miejscowość: Gomunice (40 km od Bełchatowa, 30 min. od Łodzi)
adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach, ul. Słowackiego 12
Lider regionalny: Jerzy Jarmoń
Opis: projekt regionalny mający na celu integrację społeczności lokalnej w gminie Gomunice. Projekt ten polega między innymi na utworzeniu drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Gomunicach. Podczas realizacji projektu przeprowadzony zostanie cykl imprez dla dzieci i młodzieży mających na celu zachęcenie dzieci do wstąpienia do drużyny harcerskiej. Zespół podejmie wiele ciekawych inicjatyw, między innymi odbędzie się wieczorek harcerski, podczas którego zaprezentowane zostanie przedstawienie w wykonaniu harcerzy i zuchów zachęcające do wstąpienia w szeregi drużyny, zorganizowany zostanie marsz „nordic walking” zakończony ogniskiem promujący ideę harcerstwa, a także cykl szkoleń na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i zasad ruchu drogowego wraz z wycieczką rowerową. Wolontariusze pracować będą nad stworzeniem miejsca, gdzie będą odbywały się spotkania harcerzy oraz społeczności lokalnej, a jego uroczyste otwarcie połączone będzie z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wolontariusze PGE wraz z harcerzami zorganizują także wycieczkę mającą charakter historycznej gry terenowej.
 
2. Data: 2018-07-07
godz.: 12:00-14:00
miejscowość: Rozprza (30 km od Bełchatowa)
adres: Stowarzyszenie kulturalno-społeczne orkiestra swingowa z miejscowości Rozprza Kasztelania Swing Band, Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ul. Sportowa 7 (budynek biurowy)
Lider regionalny: Tomasz Odrzywół
Opis: projekt  „Rozwijanie muzycznych pasji mieszkańców naszego regionu" realizowany w powiecie piotrkowskim. W ramach projektu wolontariusze PGE wyremontują pomieszczenie, w którym odbywają się próby uzdolnionych muzycznie mieszkańców regionu piotrkowskiego, skupionych w szeregach lokalnej orkiestry „Kasztelania Swing Band”. Dodatkowo z myślą o rozwoju zainteresowań muzyką i różnymi formami jej tworzenia przeprowadzone zostaną działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ponadto zorganizowana zostanie prezentacja dorobku artystycznego muzykujących mieszkańców regionu – cztery koncerty zespołu, które będą również okazją do rozpowszechniania informacji o stowarzyszeniu kulturalno -społecznym orkiestry  swingowej „Kasztelania Swing Band”. Odbędzie się również spotkanie mające na celu promowanie twórczości muzycznej osób niepełnosprawnych, mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, które posłuży integracji oraz budowie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną.
 
Program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” organizowany jest przez Grupę Kapitałową PGE oraz Fundację PGE, a jego głównymi celami są aktywizacja i integracja pracowników z lokalnymi społecznościami oraz rozwój postaw prospołecznych wśród pracowników PGE. Do tej pory przez 4 lata trwania programu PGE „Pomagamy” wolontariusze z Grupy Kapitałowej PGE zrealizowali 160 prospołecznych projektów na terenie całej Polski. Poświęcili ponad 42 tysiące godzin swojego wolnego czasu, a także zmobilizowali współpracowników i rodziny, aby stworzyć coś dobrego i wprowadzić trwałe pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu.