W Bełchatowie wzrosną opłaty za wywóz odpadów. Od 1 stycznia mieszkańcy miasta za odbiór odpadów zapłacą więcej o 1,5 zł w przypadku zbiórki selektywnej i 4 zł, za odbiór odpadów niesegregowanych. W 2019 r. stawka będzie wynosiła 8,5 zł od osoby za odpady segregowane i 17 zł na osobę za odpady niesegregowane. Oznacza to, że od nowego roku czteroosobowa rodzina zapłaci rocznie 72 zł więcej za odpady segregowane i 192 zł za niesegregowane.
O podwyżce cen zdecydowali miejscy radni podczas sesji, która odbyła się 30 listopada 2018 r.

Informujemy również, że na III Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie:

• Radni podjęli uchwałę o wsparciu dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Jednostka otrzyma 100 tys. zł na zakup samochodów służbowych.
• Rada ustaliła, że wynagrodzenie prezydent Bełchatowa pozostaje na dotychczasowym poziomie. Pani prezydent miesięcznie będzie zarabiać 10 940 zł.
• Radni zajęli się zmianami w budżecie miasta, które dotyczyły m.in. zwiększenia środków na budowę węzła przesiadkowego oraz zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta.