Z dotacji na wymianę źródeł ciepła mogą skorzystać mieszkańcy Bełchatowa, którzy zdecydują się na wymianę pieca węglowego na piec gazowy, zdecydują się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zamontują odnawialne źródło ciepła. Kwota dotacji wynosi nawet na 5 tys. zł. W przypadku, kiedy koszty wymiany nie przekroczą tej kwoty – wówczas wysokość dofinansowania będzie równa kwocie wydanej na inwestycję.
Czytaj podobne artykuły
Piece do lamusa
W Bełchatowie dofinansowanie na wymianę pieca. Jeszcze można składać wnioski
Bełchatowianie mogą skorzystać z programu „Czyste powietrze”
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy.
Chcąc ubiegać się o dotacje, należy spełnić trzy podstawowe warunki. Wykazać, że jest się właścicielem nieruchomości, w której będzie przeprowadzona wymiana źródła ciepła. Nowe źródło ciepła powinno być ekologiczne. W lokalu nie może być zainstalowane drugie źródło ciepła, np. kocioł na olej czy kominek z płaszczem wodnym.
Miasto na ten cel w 2019 roku zabezpieczyło środki w wysokości 200 tys. złotych, co oznacza, że z dotacji skorzysta 40 beneficjentów. Miejski program wymiany źródeł ciepła będzie kontynuowany również w 2020 roku. Na zwrot kosztów w kolejnym roku, miasto przeznaczyło 100 tys. zł, co oznacza, że z dofinansowania skorzystać będzie mogło kolejnych 20 beneficjentów.
Głównym celem miejskiego programu wymiany źródeł ciepła jest walka ze smogiem na rzecz poprawy czystości powietrza i ochrona środowiska.