Urzędnicy magistratu od piątku, 8 lutego rozpoczną doręczanie mieszkańcom Bełchatowa decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2019 r.

Doręczanie decyzji będzie prowadzone od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-20:00 i potrawa do 27 lutego. Jeśli doręczyciel nikogo nie zastanie pod wskazanym adresem, wróci w innym terminie. Urzędnik może także zostawić decyzję u sąsiada, pod warunkiem, że zobowiąże się on do przekazania jej adresatowi. Przesyłki, które z różnych powodów nie zostaną doręczone do 27 lutego, będą wysłane listownie.

Osoba dostarczająca decyzję na prośbę podatnika, zobowiązana jest do okazania upoważnienie. Nie maże też pobrać żadnych pieniędzy.