Bełchatów oferuje przedsiębiorcom szereg ulg i zwolnień od podatków. Najbardziej znany jest program de minimis, ale z niego można skorzystać tylko do końca roku 2020. Inna preferencja dotyczy przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli, które tworzą nowe miejsca pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia i poniesienia nakładów inwestycyjnych.
Z preferencji związanych ze zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą też skorzystać przedsiębiorcy, którzy do końca 2018 r. zwiększą zatrudnienie o co najmniej 15 procent. Z ulgi można korzystać w latach 2019 – 2020. Z podatku od nieruchomości mogą być także zwolnieni przedsiębiorcy, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Bełchatowa.
Szczegółowe informacje na temat zwolnień podatkowych można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w pok. 127 i pod numerem tel. 44  733 51 27.