Konstytucja Biznesu”, która obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r. wprowadza interesujące rozwiązanie pod nazwą „ulga na start” dla osób, które próbują rozpocząć przygodę z biznesem. Co ważne, umożliwia tym osobom zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy. Aby skorzystać z tego prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania ubezpieczeń społecznych przez pół roku trzeba spełnić kilka warunków. Między innymi z „ulgi na start” mogą korzystać osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą lub od chwili zamknięcia poprzedniej minął okres 60 miesięcy. Co ważne, te osoby nie mogą wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego wcześniej byli zatrudnieni.

„Ulga na start” dotyczy tylko właściciela firmy. Natomiast współpracownicy i pracownicy przedsiębiorcy podlegają ubezpieczeniu społecznemu na normalnych warunkach.

Czas trwania ulgi jest także liczony w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.  Ponieważ „ulga na start” dotyczy tylko ubezpieczeń społecznych, to ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Przedsiębiorca korzystający z omawianej ulgi powinien zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem tytułu do ubezpieczenia 05 40. Trzeba uważać wpisując kod, gdyż błędne wypełnienie druku jest równoznaczne z rezygnacją z „ulgi na start”. Można ponownie skorzystać z ulgi, ale dopiero po 60 miesiącach od dnia zawieszenia lub zakończenia działalności.
Po zakończeniu okresu trwania ulgi, a więc po 6 miesiącach przedsiębiorca może korzystać przez następne 24 miesiące z tzw. składek preferencyjnych. Aby z tej możliwości skorzystać, trzeba wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 40 i zarejestrować do ubezpieczeń z kodem 05 72.