Od 4 do 8 września 2017 roku trwa policyjna akcja pt. „Bezpieczna droga do szkoły”. Swoim zasięgiem obejmuje województwo łódzkie. Bełchatowscy policjanci zwrócą uwagę na bezpieczeństwem uczniów, zwłaszcza w pobliżu szkół i placówek oświatowych. W ramach akcji  będą przypominać kierującym o zasadach bezpieczeństwa przy wzmożonym ruchu pieszych, jak i możliwości częstszego występowania nieprzewidywalnych zachowań młodych ludzi. Zwrócą uwagę na respektowanie przepisów ruchu drogowego, prawidłowego postoju i parkowania, nie przekraczania dozwolonej prędkości oraz postawy  rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół.
Policjanci będą również kontrolować stan trzeźwości kierujących, stan techniczny  pojazdów, w tym busów dowożących dzieci do szkół. Policjanci zainteresują się także umiejętnościami, zachowaniem, stanem psychofizycznym osób pracujących na przejściach dla pieszych. (KPP Bełchatów)