„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej związana z zagrożeniami sezonu grzewczego.
Głównym celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
W sezonie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęstszą przyczyną powstania pożarów jest niewłaściwa eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.
W okresie jesienno-zimowym wzrasta też liczba śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, który nazywany jest potocznie CZADEM - cichym zabójcą. Jest on niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Dlatego bardzo istotne jest wczesne wykrycie pożaru. Temu właśnie służy w mieszkaniach i domach prywatnych autonomiczna czujka dymu.
Najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej co jest wynikiem opóźnionego zgłoszenia pożaru. Największe zagrożenie podczas pożaru stwarza dym i toksyczne produkty spalania (np. tlenek węgla). Ból głowy, duszność, senność, osłabienie czy przyspieszona czynność serca mogą świadczyć o obecności tlenku węgla w pomieszczeniu.
W przypadku podejrzenia zatrucia czadem należy natychmiastowo przewietrzyć pomieszczenia, ewakuować współmieszkańców na zewnątrz, wyjście na zewnątrz, wezwać straż pożarną i pogotowie.
Najczęstszą przyczyną zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych jest niesprawność, wadliwe działanie lub nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych oraz instalacji wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych zgodnie z harmonogramem:
  • przewody od palenisk opalanych paliwem stałym co 3 miesiące,
  • przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym co 6 miesięcy,
  • przewody wentylacyjne - 1 raz w roku
Natomiast Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną „Zaproś kominiarza”. Celem jej jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o konieczności przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.