„Terapia krótkoterminowa dla osób z problemem uzależnień” to nowy program dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Z programu będzie mogło skorzystać 16 mieszkańców Bełchatowa.
Program kierowany jest do osób uzależnionych (nieuczestniczących wcześniej w terapii lub abstynentów potrzebujących wsparcia na obranej drodze do trzeźwości), zagrożonych uzależnieniem (szczególnie ludzi młodych, młodzieży szkolnej), jak i współuzależnionych członków ich rodzin.
Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności mieszkańców Bełchatowa do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin.
Program obejmuje indywidualne sesje zajęciowe, które odbywać się będą zgodnie z określonym indywidualnym planem terapeutycznym dostosowanym do problemów i potrzeb pacjenta.
Osoba biorąca udział w programie otrzyma fachową pomoc psychologiczną i terapeutyczną w formie ambulatoryjnej. Zajęcia prowadzić będą doświadczeni psychoterapeuci i terapeuci uzależnień, wyspecjalizowani m.in. w terapii indywidualnej. Cały cykl terapeutyczny zaplanowano na 5 tygodni.
Każdy uczestnik weźmie udział w 80-godzinnej terapii. Godzinne spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii, przy ul. Energetyków 10.
Uczestnicy programu kwalifikowani będą na podstawie wstępnej konsultacji. Zgłaszać się można osobiście w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii przy ul. Energetyków 10, telefonicznie (572 993 949) lub mailowo (tpnmost@wp.pl). Zapisy prowadzone są przez cały okres trwania projektu.
Realizatorem projektu jest Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST”. Program otrzymał od miasta dotację w wysokości 10 tys. złotych.