Każda osoba, kończąca 100 lat otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe. Stulatek nie musi składać żadnych wniosków do ZUS, ponieważ jest to specjalne świadczenie, które emeryci i renciści otrzymują „z urzędu” z chwilą ukończenia 100 lat.” Wysokość świadczenia to kwota 3731,13 zł., która wypłacana jest co miesiąc i nie podlega waloryzacji. Oznacza to, że do końca życia wypłacana jest w tej samej wysokości, obok podstawowego świadczenia tj. emerytury czy renty.

W województwie łódzkim ZUS na chwile obecną,  świadczenie honorowe wypłaca 112 osobom, 96 kobietom i 16 mężczyznom. Najstarsze panie mają po 106 lat a najstarszy pan 103 lata. W najbliższym półroczu do grona osób pobierających świadczenie honorowe dołączą 33 osoby. Tak więc ZUS w województwie łódzkim świadczenie wypłaci 145 zusowskim stulatkom.

O świadczenie honorowe mogą ubiegać się też osoby, które nigdy w życiu nie pracowały i nie pobierają emerytury czy renty. W takim przypadku należy jednak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia, gdyż osoby takie nie znajdują się w systemie ZUS.

Obecnie świadczenia honorowe z ZUS w całym kraju pobierają 1 953 osoby.