Spotkanie networkingowe ma na celu nawiązanie kontaktów biznesowych przez uczestniczących w nich przedsiębiorców. Takie spotkanie, będące de facto śniadaniem, odbyło się 1 marca w Bełchatowie w restauracji „Kubuś” i zostało zorganizowane przez firmę WFS Polska, reprezentowaną przez Damiana Przybyło. Lokalnym organizatorem spotkania był Paweł Glinkowski, dyrektor WFS Bełchatów. Ciekawą postacią był na spotkaniu Andrzej Maciejewski, trener umiejętności przywódczych, który zaprezentował próbkę swoich możliwości motywacyjnych.
Ten typ spotkań biznesowych nie jest w naszym kraju zbyt popularny, ale znajduje coraz większe grono swoich zwolenników, czego dowodem była obecność licznej grupy menedżerów nie tylko z Bełchatowa, ale też z Radomska, Łodzi, Dobronia, Kutna i Wrocławia. Zasadniczym celem spotkania było wzajemne poznanie się uczestników prowadzących różne biznesy, podzielenie się uwagami na temat swoich projektów i przedsięwzięć.
Intencja spotkań networkingowych zakłada budowanie więzi, wymianę wizytówek, rozmowy, dyskusje, co czasem bywa wstępną czynnością do rozpoczęcia ścisłej współpracy biznesowej.
We współczesnym świecie już do cna zelektronizowanym i ograniczonym ramami czasowymi wciąż istotną rolę odgrywają osobiste spotkanie, dyskusje i wszystkie te momenty, które umożliwiają poznanie się i osobiste podzielenie się sukcesami, projektami i oczekiwaniami. Dlatego warto zwrócić uwagę na możliwość spotkania się w klimacie wiedzy i pasji, która jest kluczem do osiągania sukcesów w biznesie i zainteresować się ideą spotkań networkingowych.
W oparciu o takie bezpośrednie spotkania można budować siłę swojego biznesu, bo tam gdzie spotyka się ludzi życzliwych i będących mistrzami w swoich branżach, zawsze jest ciekawie, twórczo i inspirująco.
Z niecierpliwością czekamy na następne śniadanie…