Wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski po wspólnej konferencji prasowej posłanki Małgorzaty Janowskiej i wójta gminy Bełchatów Kamila Ładziaka, dotyczącej zmiany granic gminy Kleszczów, wystosował oficjalne oświadczenie, w którym ostro krytykuje inicjatywę posłanki.
- Pani poseł Janowska, panie wójcie Ładziak! Nie będzie żadnego rozbioru Gminy Kleszczów! – pisze w swoim oświadczeniu Sławomir Chojnowski.
„Rozbiorem” Sławomir Chojnowski nazywa korektę granic gminy Kleszczów, którą zaproponowała posłanka Janowska. Zmiana granic i przyłączenie 1200 hektarów powierzchni Kleszczowa do gminy Bełchatów zwiększyłaby wpływy z tytułu podatków i opłat środowiskowych pochodzących z kopalni i elektrowni o kwotę ok. 50-60 mln zł rocznie.
- Projekt podziału Gminy Kleszczów nie zasługuje na rozmowę. Jest pomysłem bolszewickim, zmierza jedynie do wzniecania konfliktów - oświadcza Sławomir Chojnowski
Pełny tekst oświadczenia prezentujemy w pliku graficznym