Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Armii Krajowej, i kard. Stefana Wyszyńskiego w Bełchatowie,  będzie obowiązywała od 29 czerwca.  Utrudnienia w ruchu podyktowane są pracami budowlanymi związanymi z rozpoczynającą się budową ronda.

Budowa ronda przy Wojska Polskiego planowana jest od dwóch lat. Rondo ma rozładować korki, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić płynność ruchu na jednej z najbardziej obciążonych, bełchatowskich ulic.

Miastu zależy, aby ruch w kierunku dwóch największych bełchatowskich zakładów pracy odbywał się bez zakłóceń, dlatego ulica Wojska Polskiego będzie przejezdna przez cały czas budowy.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 5 mln 600 tys. złotych. Do inwestycji, podobnie, jak w przypadku ronda przy ul. Staszica, do inwestycji dołoży się starostwo (mowa tutaj o kwocie 1,5 mln zł.).

Przebieg objazdów

Wyłączeniu z ruchu ulega ulica Wyszyńskiego (za wyjątkiem pasa na prawoskręcie w ulicę Wojska Polskiego w kierunku  Kamieńska).
     
Ruch lokalny z kierunku Wyszyńskiego skierowany zostaje ulicą osiedlową (przy blokach 215, 216, 217) do ulicy Wojska Polskiego (skrzyżowanie w rejonie bloku 201).
Ruch z kierunku przeciwnego zostaje skierowany w ulicę przy bloku 201, następnie wzdłuż parkingu do ulicy Wyszyńskiego.
     
Ruch ciężarowy i autobusowy na relacji od Łasku zostaje skierowany w ulicę Lipową do ulicy Wyszyńskiego następnie do Al. Jana Pawła II, potem  ulicą Zamoście do ulicy Wojska Polskiego (droga484).
     
Wyłączono również kierunek z ulicy Wojska Polskiego do osiedla Binków tj. w ulicę Armii Krajowej.
     
Na relacji z kierunku Armii Krajowej ruch lokalny zostanie skierowany w ulicę Kolejową, natomiast ruch ciężarowy  ulicą Goetla do ulicy Piotrkowskiej, następnie do ulicy Mostowej i ulicą Zamoście do Al. Jana Pawła II, następnie ulicą Wyszyńskiego i Lipową do ronda w  kierunku Łasku (droga 484).
     
Wszystkie skrzyżowania po trasie objazdu oznakowane będą ponadto znakami F-9 (objazd).
     
Dodatkowo wykonane będą tymczasowe ciągi piesze umożliwiające komunikacje pieszych w obrębie przebudowywanego skrzyżowania.

Prace potrwają do listopada. Mimo zmian w organizacji ruchu, ul. Wojska Polskiego przez cały czas budowy będzie przejezdna.
 
Przedstawione powyżej objazdy będą obowiązywać tylko w pierwszym etapie budowy, dlatego kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowania i nie jeździć na tzw. pamięć.