Jeśli jesteś pośrednikiem kredytowym, to w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego musisz podać konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny, na jakiej podstawie działasz i z kim współpracujesz.

Jeśli chcesz reklamować kredyty konsumenckie, to pamiętaj, że musisz przestrzegać szczegółowych zasad wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim.
W reklamie kredytu konsumenckiego, która zawiera dane dotyczące jego kosztu, w szczególności stopę oprocentowania, musisz w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny podać informacje o:
• stopie oprocentowania kredytu łącznie z informacją o tym, czy jest to stopa stała, zmienna czy też stosuje się obydwie te stopy (informacje te musisz podać z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu),
• całkowitej kwocie kredytu,
• rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

Jeśli do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, na warunkach określonych w reklamie, klient będzie musiał zawrzeć umowę dodatkową, to musisz podać mu w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. Zrób to szczególnie wtedy, gdy klient będzie musiał zawrzeć umowę ubezpieczenia, a nie jesteś w stanie z góry określić jej kosztu.
Jeśli jesteś pośrednikiem kredytowym, to w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego musisz podać konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny: na jakiej podstawie działasz (czyli, że masz pozwolenie KNF na wykonywanie zawodu pośrednika kredytowego), informację, czy współpracujesz z kredytodawcami (bankami, firmami pożyczkowymi lub spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi). Jeśli współpracujesz z kredytodawcami, to musisz przekazać konsumentowi informację o ich nazwach.
W reklamach kredytu konsumenckiego musisz podać konsumentowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Obowiązek ten dotyczy reklam, w których nie określasz danych dotyczących kosztu tego kredytu.

Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 1, 3, 4 i 5; art. 7b ust. 1; art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim