Podczas czerwcowej sesji radni Bełchatowa nie tylko zdecydowali o obniżeniu wynagrodzenia prezydent Marioli Czechowskiej, ale również nie udzielili absolutoriom pani prezydent.
Mimo pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu za 2017 r. miejscy radni nie udzieli prezydent Marioli Czechowskiej absolutorium.
W głosowaniu za przyjęciem absolutorium wzięło udział 21 radnych. 10 radnych było "za", przeciw 1 głos a 10 radnych wstrzymało się od głosowania. Do przyjęcia uchwały absolutoryjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, to znaczy 50 proc. plus przynajmniej jeden.
W głosowaniu dotyczącym obniżenia wynagrodzenia o kwotę 1424,00 zł, pięciu radnych głosowała "za", dwóch było "przeciw" natomiast większość radnych, bo 14 wstrzymało się od głosu. Dotychczasowe wynagrodzenie wynosi 12 364 zł, po zmianach pensja będzie wynosiła 10 940 zł brutto.
Jak podaje magistrat "ubiegłoroczny budżet Bełchatowa zamknął się z 4,5 mln zł nadwyżką, a dług miasta zmniejszył się o ponad 3,5 mln zł. W 2017 roku dochody miasta wyniosły niemal 230 mln zł i zostały zrealizowane w ponad stu procentach. Złożyły się na nie m.in. dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości ponad 47 mln zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 84 mln zł, z lokalnych opłat i podatków – blisko 40 mln zł, subwencje blisko 36 mln zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości – prawie 24 mln zł.
W 2017 roku z miejskiej kasy wydano ponad 234 mln zł. Założony plan został więc wykonany w blisko 98 procentach. Efektem dobrej gospodarki finansowej miasta w ubiegłym roku jest nadwyżka, która wyniosła 4,5 mln zł. Udało się spłacić kilka zaciągniętych kredytów. A co najważniejsze dług miasta zmniejszył się o ponad 3,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy, bo grubo ponad 77 mln zł, pochłonęła oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Drugi dział, pod względem poniesionych wydatków, to rodzina. Na działania w tym zakresie przeznaczono 47 mln zł, a kolejne 18 mln zł na pomoc społeczną.
W ubiegłym roku magistrat zrealizował w sumie 74 zadania majątkowe. W tym 36 wieloletnie, a 38 jednoroczne. Mowa tu m.in. o termomodernizacji budynku wielomieszkaniowego „Felek”, wykupie gruntów pod obwodnicę, przebudowie obiektu po starej gazowni na mieszkania socjalne, budowie placów zabaw czy nabyciu budynku przy ul. Staszica, który będzie zaadaptowany na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponad 6 mln zł miasto wydało na budowę dróg. Nową nawierzchnię zyskała ulica Nowa, Dolna, zmodernizowana została m.in. ul. Boczna, Słoneczna, Jutrzenki. Magistrat wybudował m.in. dwa parkingi na os. Dolnośląskim, zmodernizował przy ul. Kwiatowej i 1 Maja oraz wykonał dokumentację techniczną dla kolejnych dwóch parkingów. Miasto budowało również oświetlenie m.in. w osiedlu Ludwików. Na wszystkie zadania przeznaczono w sumie blisko 24 mln zł, z czego prawie 20 procent zrealizowanych wydatków, tj. ponad 4 mln zł to pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych".
- Absolutnie nie jestem zaskoczona decyzją radnych. Jedyne zdziwienie może budzić fakt, że Komisja Rewizyjna na czele z panią przewodniczącą przygotowała projekt uchwały o udzielenie absolutorium, a uzasadnienie, które było przedstawione na sesji, dotyczyło raczej jego nieudzielenia. Biorąc pod uwagę głosowania dotyczące budżetów na kolejne lata, które dla mnie osobiście są najważniejsze, mogę powiedzieć, że ta współpraca nie była zła. Natomiast decyzje dotyczące absolutorium - nie ukrywajmy - są stricte polityczne - powiedziała prezydent Czechowska