Przeciętnemu człowiekowi mikroorganizmy kojarzą się przede wszystkim z chorobami. Okazuje się jednak, że mikroorganizmy mogą oddziaływać pozytywnie na otoczenie. Pożyteczne mikroorganizmy między innymi są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Bakterie biorą też czynny udział w procesie tworzenia próchnicy, oczyszczania ścieków i powietrza. Wzrasta więc zainteresowanie i zwiększa się stosowanie ekologicznych preparatów mikrobiologicznych w codziennym życiu człowieka.

Najskuteczniejsze działanie mają preparaty mikrobiologiczne dostępne w formie płynnej np. płynne produkty na bazie naturalnych mikroorganizmów wolnych od GMO marki Biosa. Firma w swojej ofercie posiada preparat do roślin i gleby – Biosa Garden, do kompostowania i ścieków – Biosa Composter, do oczyszczania stawów i oczek wodnych – Biosa Aqua, oczyszczania powietrza – Biosa Air.

Preparat do roślin i gleby Biosa Garden, poprawia strukturę gleby, wzmacnia odporność roślin, zwiększa plony. Z chwilą poprawienia się struktury gleby, roślina ma łatwiejszy dostęp do składników pokarmowych znajdujących się w glebie. Kiedy wykonujemy opryski, roślina chroniona jest przed chorobami grzybowymi i szkodnikami.

Jeżeli chcemy przyśpieszyć proces kompostowania należy preparatem opryskać pryzmę kompostową składającej się z resztek zielonych, słomy, obornika, gnojowicy, odpadków domowych. W ciągu dwóch sezonów uzyskamy zadowalającej jakości kompost, który można rozłożyć na glebie, powodując w ten sposób zwiększenie jej żyzności. Innym rozwiązaniem jest oprysk resztek zielonych pozostałych po zbiorach bezpośrednio na grządkach lub polu.

Preparat Biosa Garden można stosować przy minimalnej temperaturze powyżej 4 stopni, która zapewnia mikroorganizmom warunki do rozwoju. Im cieplej i wilgotniej - tym lepiej dla ich rozwoju, dlatego nie należy zapominać też o podlewaniu uprawy. Preparat najlepiej wprowadzać do gleby, gdy zapewniony jest odpowiedni poziom wilgotności. Można to zrobić podczas deszczu, który spowoduje, że szczepionka z żywymi bakteriami wniknie bez problemu do gleby.

Mikroorganizmy Biosa można obecnie zastosować na przykład pod pomidory czy ogórki. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że w tradycyjnej uprawie ogórków zwiększa się liczba zawiązków po zastosowaniu preparatu. Podobny efekt można osiągnąć w uprawie pomidorów. Plon pomidorów koktajlowych na jednym krzaku zwiększył się z 30 do 300 pomidorów.
Użycie preparatu jest całkowicie bezpieczne i zgodne z wszystkimi normami ekologicznymi. Mikroorganizmy są nie tylko nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska, lecz wręcz niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.
Najlepiej jednak osobiście zapoznać się z właściwościami mikroorganizmów Biosa i wypróbować jeszcze w tegorocznym sezonie.