Piotr Kopek prezes miejskiej spółki wodno-kanalizacyjnej WOD KAN pozostaje na stanowisku prezesa spółki. Nie będzie zmian w zarządzie spółki poinformowała w czasie konferencji prasowe w dniu 16 lipca 2018 prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.
Decyzja została podjęta po kontroli jaką prezydent zleciła w spółce WOD-KAN w zakresie przetargu na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. Kontrolerzy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń formalno-prawnych - poinformowała prezydent.
Audyt został przeprowadzony po złożeniu w dniu 25 czerwca przez Piotra Wysockiego, wiceprzewodniczącego rady miejskiej i oficjalnego kandydata klubu PiS na prezydenta Bełchatowa, wniosku o odwołanie prezesa miejskiej spółki. Pod wnioskiem podpisali się też, Elżbieta Naturalna, Joanna Janicka, Karol Kowalski, Michał Wyczachowski, Zdzisław Markiewicz i Dariusz Wyszyński. Według radnych prezes naraził spółkę na straty.
Sam zainteresowany uważa, że jest to sprawa polityczna. - Jestem bardzo dumny z tego, że znalazłem się w gronie niektórych mieszkańców Bełchatowa pełniących funkcje publiczne, które dostąpiły "zaszczytu" odwołania przez ludzi Maciarewicza ze swoich stanowisk tylko i wyłącznie za poglądy polityczne. Przez radnych, którzy w Radzie Miejskiej Bełchatowa pod dyktat ministra Maciarewicza i Misiewicza realizują założenia polityczne – powiedział Piotr Kopek na konferencji.