W Bełchatowie rozpoczyna się wymiana pieców i podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Wypłaty dofinansowania na wymianę pieców i podłączenie do sieci wyniosą do 40 procent  całości zadania.
Bełchatów otrzymał na ten cel 1 mln 116 tys. 458 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączne koszty wymiany źródeł ciepła będą wynosiły 3 mln 258 tys. 969 zł, co oznacza, że środki własne wnioskodawców będą stanowiły 2 mln 142 tys. 511 złotych.
Dopłatę do wymiany pieców otrzymają mieszkańcy miasta, którzy złożyli wnioski w tej sprawie w pierwszym kwartale bieżącego roku. Aby otrzymać dofinansowanie, muszą zakończyć swoje inwestycje do końca sierpnia 2018 r. i złożyć w urzędzie miasta dokumenty poświadczające wykonane prace.
Bełchatowski Program Ograniczania Niskiej Emisji zakłada likwidację palenisk węglowych czy kotłowni zasilających nieraz kilka budynków i zastąpienie ich przez instalacje o wyższym, sprawniejszym poziomie wytwarzania ciepła. Te działania wpłyną też na zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko i polepszą jakość powietrza.