Jednostka OSP w Zelowie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. Nowy wóz strażacki otrzymał imię „JUREK”. Auto kosztowało 800 115 zł.

Pieniądze na zakup wyasygnowały: Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Komenda Główna PSP, Gmina Zelów i jednostki OSP Zelów.

Uroczyste przekazanie i poświecenie wozu strażackiego nastąpiło 1 lutego na terenie jednostki w obecności przedstawicieli władz rządowych, samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i lokalnym oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Aktu przekazania pojazdu wraz z Kluczykami dokonał Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek, a ceremonii uroczystego poświęcenia Proboszcz Parafii M.B. Częstochowskiej Ksiądz Jacek Ambroszczyk.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie jest jedną z czterech jednostek na terenie Gminy Zelów włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym roku obchodzi jubileusz 110-lecia. Powołana została do podejmowania działań o charakterze ratowniczym w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. - Z pewnością zakupiony samochód pozwoli na szybsze i skuteczniejsze realizowanie działań ratowniczych — zapewniają strażacy.