Mieszkańcy i użytkownicy lokali w budynku ,,Odry” przy ul. Czaplinieckiej 5, byłego hotelu pracowniczego mogą liczyć na remont swoich pomieszczeń.
Planowa jest wymiana okien oraz drzwi, termomodernizacja stropodachu, modernizacja instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodnej. W częściach wspólnych budynku ma być remontowane oświetlenie, zostanie też zamontowane oświetlenie awaryjne. Do wszystkich lokali w budynku zostanie doprowadzona instalacja gazowa, a w mieszkalnych podłączona zostanie także kuchnia gazowa. Wymienione zostaną wodomierze i wykonana zostanie instalacja do cyfrowego odbioru telewizji.
W budynku mają być też zastosowane nowoczesne rozwiązania zmniejszające zużycie energii. Zostaną zastosowane też pompy ciepła.
Ogólny koszt remontu to ponad 9 mln 200 tys. zł. 4 mln 300 tys. zł pokryje miasto a prawie 4 mln 900 tys. zł to unijna dotacja. Unijne pieniądze, jakie Bełchatów pozyskał, pochodzą z programu gospodarka niskoemisyjna i związane są z proekologicznymi działaniami miasta.
Remont ma zakończyć się do końca 2020 roku. Magistrat jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie przetargu na wykonanie robót.