Od lutego bieżącego roku przedsiębiorcy będą płacić większą składkę ZUS. Ostatecznie łączna kwota składek wyniesie 1316,97 złotych.
Wzrost składek jest wynikiem wzrostu płac. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r. w sektorze przedsiębiorstw łącznie z wypłatami z zysku wyniosło 5071,41 zł.

Podstawę wymiaru składek stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie społeczne wzrosną do kwoty 974,65 zł.

Podstawę składki zdrowotnej stanowi 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2019 roku - 3803,56 zł. Wartość składki zdrowotnej, którą muszą wpłacać wszyscy przedsiębiorcy w tym roku, wynosi 9 proc. tej podstawy, czyli 342,32 zł. Będzie ona wyższa od ubiegłorocznej o 22,38 zł (wzrost o 7 proc.).

Przedsiębiorcy w sumie będą płacić do ZUS miesięcznie 1316,97 zł (wliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), czyli o 88,27 zł więcej niż w 2018 roku, kiedy kwota ta wynosiła 1228,70 zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019 będą wynosić:

• składka emerytalna - 558,08 zł (wzrost o 37,72 zł w stosunku do 2018 r.),
• składka rentowa - 228,72 zł (wzrost o 15,46 zł),
• składka chorobowa - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),
• składka wypadkowa - 47,75 zł (wzrost o 3,23 zł),
• składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),
• składka zdrowotna - 342,32 zł (wzrost o 22,38 zł).

Czytaj też:

Mały ZUS dla małych firm od 1 stycznia 2019 r

MAŁY ZUS tylko do 8 stycznia

ZUS zmienił program Płatnik – stara wersja ważna tylko do 26 stycznia