Od 1 października 2018 r. kierowcy będą mogli poruszać się po polskich drogach bez dowodu rejestracyjnego i OC.
- W razie kontroli, za brak przy sobie tych dokumentów, nie dostaniesz mandatu — zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.
Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym i podpisania przez ministra cyfryzacji odpowiedniego komunikatu w tej sprawie.


Musimy jednak wiedzieć, że:
- brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC NIE oznacza, że nie będziemy kontrolowani,
- podczas kontroli uprawnione służby (np. Policja, straż miejska, czy Inspekcja Transportu Drogowego), dane pojazdu i informacje o aktualnej polisie OC sprawdzą w jednej z baz Centralnej Ewidencji Pojazdów,
-  dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym,
- właściciele pojazdów nadal mają obowiązek ubezpieczenia OC,
- nadal musisz mieć przy sobie dowód rejestracyjny i odpowiednie ubezpieczenie, jeśli będziesz prowadzić pojazd, który został zarejestrowany poza Polską.
Po wejściu w życie nowych przepisów możesz spotkać się z pytaniem, kto aktualnie przechowuje dowód rejestracyjny pojazdu (wystarczy wiedzieć, że dokument w tej chwili znajduje się np. w siedzibie firmy, w domu itp.).
Od 1 października 2018 r. - w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma - podobnie jak dotychczas - pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.
W przypadku stłuczki, kierowcy nieposiadający przy sobie dokumentów powinni wezwać policje, która sprawdzi dane pojazdu.