Kolejne śniadanie biznesowe zorganizowane przez WFS Polska w ramach kontaktów networkingowych odbyło się w Bełchatowie 10 maja 2018 r. z udziałem wielu osób, których połączyła wspólna idea budowania sieci kontaktów w celu znalezienia nowych możliwości zawodowych.

Networking jest formą kontaktów pomiędzy ludźmi biznesu, których jednoczy wspólna potrzeba rozwoju zawodowego w oparciu o wzajemne kontakty, poparcie i rekomendacje. We współczesnym świecie biznesu , jak wynika z badań, coraz większe znaczenie w strategiach marketingowych i public relations ma właśnie wzajemna rekomendacja w kontaktach biznesowych. Z badań wynika, że większość przedsiębiorców skupia się i przywiązuje większą uwagę do bezpośrednich działań reklamowych, zapominając o randze rekomendacji  dotychczasowych klientów czy partnerów biznesowych. Okazuje się, że pomimo tylu istniejących kanałów przekazujących informację o firmie, zasadnicze znaczenie mają pozytywne opinie innych firm i osób, czy przyjaciół w biznesie.
Wiele firm stosuje listy polecające i referencyjne, publikując je w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, czy na stronach internetowych. Z badań i powszechnej praktyki wynika, że zwiększa się liczba firm, które uznają tego rodzaju praktyki i wzajemne polecenia. Polacy bardzo często podejmując decyzje o zakupach korzystają najpierw z polecenia i sugestii innych. Proces odbywa się w też w odwrotną stronę, Wskutek odradzania, niektórzy nie podejmują decyzji o zakupie lub go odkładają do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
Odbywające się cyklicznie śniadania biznesowe są ważną okazją do zdobywania poparcia i rekomendacji od partnerów biznesowych i powinny być traktowane jako istotne etapy działalności zmierzające w kierunku osiągnięcia celów biznesowych i zdobywania zamówień. Odbiorca usługi czy klient decydujący się na skorzystanie z oferty handlowej musi być przekonany co do profesjonalizmu sprzedawcy i dobrej jakości proponowanych usług. Rekomendacja jest tym działaniem, które z zdecydowany sposób wpływa na podjęcie decyzji. Istotną sprawą jest także dalsze monitorowanie klienta poprzez zainteresowanie oceną usługi. Zadowolony klient czy partner biznesowy z pewnością przedłuży proces rekomendacji dodając od siebie pozytywny przekaz o firmie do następnego kręgu ewentualnych odbiorców usług czy klientów.
Warunkiem spełnienia się programu rekomendacyjnego jest nie tylko jednorazowe działanie, np. sporadyczny udział w śniadaniu biznesowym, czy innym spotkaniu, ale uczynienie z tych czynności stałego zwyczaju, nieodłącznej części działalności biznesowej. Inną formą przypominania o istnieniu firmy i prowadzonych usługach jest wysyłanie newslettera do partnerów biznesowych i klientów.

Networking to sieć relacji i kontaktów, których celem jest wzajemne wspieranie się, wymiana informacji i prowadzona regularnie rekomendacja, która pozwala na realizacje celów zawodowych i tworzenie udanych projektów, dlatego kolejne terminy śniadań biznesowych organizowanych przez klub networkingowy w Bełchatowie powinny zająć stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń biznesowych.

Chcesz dołączyć do klubu? Zapisz się na kolejne śniadanie networkingowe w Bełchatowie.