Kwalifikacja wojskowa w powiecie bełchatowskim rozpocznie się 14 lutego i zakończy 15 marca 2019 r. W tym roku przed komisją wojskową powinno stawić się 651 osób.

Kto musi się stawić?
W 2019 roku przed komisjami lekarskimi mają obowiązek stawić się:
1. mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy jeszcze nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

2. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach, lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku oraz rekrutacja osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Gdzie i kiedy trzeba się stawić?
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego prowadzona będzie
w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie w terminach:

14-27 lutego - miasto Bełchatów
28 lutego i 1 marca – gmina Bełchatów
4 marca – gmina Kleszczów
5 marca – gmina Drużbice
6 marca – gmina Rusiec
6, 7, 8 marca – gmina Szczerców
8,11 marca – gmina Kluki
11, 12, 13 marca – miasto i gmina Zelów
14 marca – kobiety
15 marca -osoby powracające z badań.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Jej organizacją zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich starostwa.
Kwalifikacja wojskowa zastąpiła pobór do wojska, który od 2009 r. został zniesiony z uwagi na zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową.