Wczoraj (8 listopada br.) zostało podpisane porozumienie policjantów z MSWiA kończące akcję protestacyjną policjantów.
W ramach wypracowanego porozumienia policjantów z MSWiA, funkcjonariusze służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2019 r. otrzymają dwie podwyżki płac. Zarobki policjantów od 1 stycznia wzrosną o kwotę 655 zł brutto a od 1 stycznia 2020 r. o kolejne 500 zł brutto.
Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin. Obecnie tylko strażacy mają płatne nadgodziny w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest wyłącznie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
"Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
W kwestii postulatu związanego z przejściem na emeryturę funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r.
- Dzisiaj, przekraczając próg, nie miałem dużej nadziei, że o godzinie 22. będę trzymał w ręku porozumienie. Jest najpełniejszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować - powiedział na konferencji prasowej Rafał Jankowski. Dodał, że choć nie jest ono doskonałe, to jest to milowy krok dla obu stron sporu.
- Podkreślam, kończymy akcję protestacyjną. Wracamy do służby. Będziemy robić to, co robimy najlepiej, będziemy dbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków-zakończył Jankowski.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność".

Protest policjantów trwał od lipca br. Polegał on na spływających lawinowo zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy. Na "psią grypę", jak mówili o fali zwolnień lekarskich sami policjanci, zapadali nie tylko policjanci z oddziałów prewencji. Sytuacja w całej Polsce wyglądała z każdym dniem coraz gorzej. Jak podawała KGP, na zwolnieniach lekarskich w całej Polsce przebywa 1/3 policjantów. Sami policjanci mówili o jeszcze większej liczbie. Służbę na ulicy w wielu miastach pełni kadra kierownicza ze strażą miejską.