W gminie Bełchatów odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz pokazy z ratowania życia i mienia. Organizatorem zawodów w 2018 r. była OSP Dobrzelów, która jest pionierem w tworzeniu i rozwijaniu młodzieżowych drużyn sportowych.

Zawody cieszyły się dużą liczbą uczestników. Do zawodów sportowo pożarniczych przystąpiło 18 drużyn. W grupie kobiet i mężczyzn wygrały drużyny z Niedyszyny. W młodzieżowych drużynach pożarniczych wśród dziewcząt wygrały Postękalice, a wśród chłopców Zawadów.

Jak co roku celem zawodów była forma zdrowego współzawodnictwa OSP oraz pokaz i prezentacja sprawności członków i gotowości bojowej jednostek OSP w ratowaniu życia podczas zdarzeń losowych.