Gmina Bełchatów utraciła płynność finansową. Nie ma środków na wypłaty dla pracowników, brakuje pieniędzy na opłacenie składek ZUS. Pracownicy od kilku miesięcy nie otrzymują wynagrodzenia w terminie. Pensje pracowników wypłacane są z kredytu. Są już pierwsze zwolnienia pracowników. Zadłużenie gminy Bełchatów przekracza 20 milionów złotych.

Nowy wójt gminy Bełchatów Konrad Koc szuka oszczędności i próbuje poprawić trudną sytuacją finansową gminy. Jak poinformował na briefingu prasowym jednym z powodów tak dramatycznej sytuacji finansowej, był przerost zatrudnienia i złe zarządzenie zasobami ludzkimi. - Struktura organizacyjna była bardzo rozbudowana, to pociągało za sobą wiele stanowisk kierowniczych czy zastępców kierownika – powiedział na konferencji Konrad Koc. Po analizie okazało się, że niektórzy pracownicy zatrudnieni byli na dwa lub trzy etaty.

W związku z tym w gminie przeprowadzono reorganizację. Zlikwidowano niektóre wydziały, a inne połączono. Liczba jednostek organizacyjnych z 27 została zmniejszona do 20. Zlikwidowano stanowisko zastępcy skarbnika, zespół ds. płac, referat ds. promocji i komunikacji społecznej, zespół ds. zamówień publicznych. Połączono kancelarię wójta, referat organizacyjno-gospodarczy i referat administracyjno-kadrowy.

W wyniku reorganizacji z 6 osobami rozwiązano umowę o pracę. Za kadencji Kamila Ładziaka w gminie zatrudnionych było 107 pracowników na 122 etatach. Po zmianach liczba etatów zmniejszyła się do 98. Jak zapowiada wójt, redukcja zatrudnienia będzie kontynuowana.

Działania promocyjne gminy zostaną przesunięte do Gminnego Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych. Jednostka ta ma też otrzymać nową nazwę. - W poprzedniej kadencji ogromne pieniądze szły na promocję gminy, promocję wójta i różnych działań – powiedział Konrad Koc. W związku z tym w ramach oszczędności nowy wójt m. innymi renegocjował umowę na promocje ze Skrą Bełchatów. Dzięki nowej umowie miesięczna kwota na promocje gminy z 13.500 zł zmalała do 3.500 zł. Wójt zapowiada też ograniczenia w imprezach organizowanych przez gminę takich jak dożynki czy grillowanie. – Nas na zespoły z pierwszych stron gazet po prostu nie stać – powiedział. Natomiast impreza sportowa Gminna Zadyszka ma pozostać w dotychczasowym formacie.

Podobne artykuły

Zenek Martyniuk w gminie Bełchatów na piątych mistrzostwach w Grillowaniu Nie naŻarty
Kałduny mistrzem gminy Bełchatów w grillowaniu z Zenkiem Martyniukiem
Kamil Ładziak oskarżony o poświadczenie nieprawdy. Wójt odpiera zarzuty
Gmina Bełchatów zmieni granice? 60 mln do podziału