Konstytucja Biznesu już funkcjonuje. Weszła w życie 30 kwietnia, a jej głównym celem jest uproszczenie i stworzenie czytelnych przepisów dla przedsiębiorców.

Dla większości obserwatorów życia gospodarczego najistotniejszą sprawą jest zapis o działalności nierejestrowanej, która może zachęcić wiele osób do wypróbowania swoich możliwości w prowadzeniu biznesu bez konieczności rejestrowania działalności i ponoszenia opłat na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem podjęcia takiej działalności jest nieprzekroczenie przychodu miesięcznego do wysokości 1050 zł, czyli 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia tej granicy, a więc osiągnięcia wyższego zysku działalność nierejestrowana automatycznie przekształca się w działalność gospodarczą ze wszystkimi wymaganymi opłatami i kosztami. Działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba, która w przeciągu ostatnich 5 lat nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.
Przychody osiągane w trakcie działalności nierejestrowanej powinny być rozliczone w zeznaniu PIT-36, a dokładnie wpisane w polu: inne źródła.

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie trzeba opłacać składek ZUS, ale też trzeba się liczyć  z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego czy zasiłku chorobowego. Nie ma też potrzeby odwiedzania urzędu skarbowego.
Działalność nierejestrowana to znakomita możliwość rozpoczęcia biznesu bez konieczności ponoszenia opłat na ZUS. Można w ten sposób wypróbować swoje zdolności do przedsiębiorczości, a w przypadku niepowodzenia, zakończenia działalności z dnia na dzień, mając przy tym świadomość, że działa się legalnie, a nie w szarej strefie i zgodnie z obowiązującym prawem.
Konstytucja Biznesu broszura pdf