Bełchatów w sposób racjonalny i odpowiedzialny zarządza swoimi finansami. Taka opinia Pawła Śliwińskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest potwierdzeniem faktu znalezienia się przez Bełchatów w gronie 319 miast, które otrzymały wysoką ocenę pre-ratingową przygotowaną przez Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego.
Miasto osiągnęło notę w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Zdaniem Marioli Czechowskiej, prezydenta Bełchatowa ocena pochodząca z niezależnego źródła wskazuje, że miasto znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, co daje spore możliwości inwestycyjne i rozwojowe. Zadłużenie miasta w porównaniu do innych samorządów nie jest duże.
Anna Graczyk, skarbnik miasta stwierdza, że Bełchatów ma wysoką zdolność spłacania zobowiązań, a finanse miasta są bezpieczne. Już dziś wiadomo, że na koniec 2018 dług miasta będzie o 2,5 mln zł mniejszy niż planowano.
Paweł Śliwiński, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego stwierdził w piśmie przesłanym do urzędu miasta, że jedynie 319 jednostek samorządów spośród 2792 funkcjonujących w Polsce posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Bełchatów. To dowód na to, że finanse Bełchatowa znajdują się w dobrych rękach.