Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2019 rekomenduje 15 zadań subregionu południowego. 11 z nich obejmuje powiat bełchatowski.  

Od 1 października mieszkańcy województwa łódzkiego mogą zagłosować na jeden ze 155 projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego.
Celem drugiej edycji BOŁ jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do współdecydowania o budżecie regionu i jego zadaniach.
W tym roku do wydania na pomysły mieszkańców jest 8 milionów złotych. W październikowym głosowaniu każdy mieszkaniec województwa będzie mógł wybrać jedną, najciekawszą według niego propozycję zadania z puli wojewódzkiej i do trzech najlepszych propozycji zadań subregionalnych. W subregionie południowym obejmującym powiat bełchatowski do głosowania dopuszczonych zostało 15 projektów.
Wśród propozycji zadań obejmujących powiat bełchatowski znalazły takie projekty jak:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 485 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawady
2. Piotrków Trybunalski doda Ci skrzydeł – szkolenia lotnicze dla mieszkańców
3. Ratujesz, bo umiesz
4. Sztuka bliżej nas
5. Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu
6. Kuźnia zdrowia i rozwoju
7. Integracja międzypokoleniowa – zdrowy styl życia rodzin
8. Program Rodzinna Promocja Aktywności Fizycznej dla Zdrowia "Sportowa Rodzina"
9. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DW 476 w miejscowości Bełchatów – zjazd na Ludwików
10. Centrala telefoniczna i system informatyczny usprawniające obsługę i rejestrację pacjenta w szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie
11. Zdrowy kręgosłup – profilaktyka wad postawy jako czynnik prawidłowego rozwoju dziecka

Do głosowania niedopuszczona dwóch projektów obejmujących powiat bełchatowski:
1. Budowa chodnika o szerokości 2 m przy drodze wojewódzkiej Nr 476 w miejscowości Nowy Świat Po weryfikacji koszt realizacji zadania wynosi 635 000,00 zł. W uzasadnieniu czytamy - zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a koszty jego realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW476 na odcinku Bełchatów-Nowy Świat Po weryfikacji koszt realizacji zadania wynosi 523 800,00 zł. Jako powód negatywnej rekomendacji podano - zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a koszty jego realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego.

Głosuj na najlepsze projekty BO