Co to jest brief?

Brief reklamowy jest podstawowym dokumentem zawierającym zestaw niezbędnych informacji potrzebnych w procesie tworzenia kampanii reklamowej. Agencja, której zlecasz wykonanie reklamy, powinna dokładnie wiedzieć, jakie są Twoje oczekiwania względem reklamy. Na podstawie briefu marketingowcy dostosują indywidualną strategię działania kampanii reklamowej. Głównym celem briefu jest precyzyjne określenie zadań stawianych agencji reklamowej.

Co zawrzeć w briefie?
Zawarte w briefie informacje najczęściej dotyczą charakterystyki marki, analizy konkurencji, sposobu zakupu produktu, grupy docelowej, celu reklamy, budżetu i środków przekazu.

Przykład schematu briefu reklamowego
Wprowadzenie
 • charakterystyka marki
 • analiza konkurencji
 • sposób zakupu produktu
Docelowa grupa odbiorców
 • cechy demograficzne
 • wiedza o danej kategorii produktów i zainteresowanie nią
 • kryteria rozróżniania marek konkurencyjnych
 • użytkowanie produktu
Cele reklamy
 • co firma zamierza osiągnąć dzięki reklamie
Obietnica
 • treść silnie motywująca do działania i wyróżniająca markę
Poparcie
 • co potwierdza obietnicę i pomoże uwierzyć w nią klientowi
Pożądana reakcja konsumenta
 • co powinien pomyśleć klient, gdy zobaczy reklamę
Wskazówki wykonawcze
 • sugestie, co należy wykorzystać, a czego nie
 • obowiązkowe składniki – co reklama powinna zawierać (np. logo)
 • ograniczenia prawne i kodeksy branżowe
Środki przekazu
 • sugerowane media i środki przekazu (np. długość spotu reklamowego)
Budżet
 • na produkcję
 • na umieszczanie w środkach przekazu
 • na inne instrumenty promocji
Ocena skuteczności
 • kryteria i narzędzia oceny
Załączniki
 • dane o sprzedaży w ujęciu regionalnym
 • dane o sprzedaży w ujęciu czasowym
 • wyniki badań postaw i preferencji odbiorców reklamy
Źródło: Wojciech Budzyński: Reklama – techniki skutecznej perswazji. s. 52 i 53.