Bełchatowscy sportowcy, którzy osiągają sukcesy sportowe, mogą ubiegać się o miejskie stypendium sportowe lub o nagrodę Miasta Bełchatowa. Wniosek należy złożyć w UM do 15 października 2018 r.
Szansę na zdobycie stypendium mają sportowcy, którzy łącznie spełnia następujące warunki: są mieszkańcami Bełchatowa, uprawiają dyscyplinę ujętą w ministerialnym wykazie sportów ( kolarstwo, pływanie, taekwon-do, piłka nożna), w okresie od 1 października 2017 r. uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym rangi mistrzowskiej i zajęli od 1 do 10 miejsca w zależności od rangi zawodów. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać właściwe kluby sportowe lub zawodnicy. W przypadku zawodników niepełnoletnich wnioski oraz oświadczenia składają opiekunowie prawni.
Kwota miesięcznego stypendium w zależności od osiągniętych wyników wynosi od 300 do 500 złotych. Stypendyści swoje stypendium mogą wykorzystać w różny sposób, m.in. na udział w zawodach i szkoleniach, zakup potrzebnego sprzętu czy realizację sportowych marzeń. W tym roku miasto zamierza przekazać sportowcom ponad 50 tys. zł.
O nagrody, dyplom, medal czy puchar mogą też ubiegać się bełchatowscy szkoleniowcy, których wychowankowie zajęli medalowe miejsce na mistrzostwach Polski, brali udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie, Paroolimpiadzie, Igrzyskach olimpijskich albo zostali powołani do kadry narodowej. W tym przypadku nie ma terminu do, kiedy trzeba złożyć wniosek. Jednak najlepiej zrobić to do połowy października. Gratyfikacje dla instruktorów najczęściej wręczane są podczas uroczystej inauguracji roku sportowego, która zazwyczaj odbywa się na przełomie października i listopad. Wartość jednorazowej nagrody wynosi od 200,00 do 2000,00 złotych.

Regulaminy i wnioski dostępne są na stronie UM http://belchatow.pl/sport/5977-sportowcu-siegnij-po-miejskie-stypendium?highlight=WyJzdHlwZW5kaWEiLCJhcnR5c3R5Y3puZSIsInN0eXBlbmRpYSBhcnR5c3R5Y3puZSJd