Bełchatowianie do 2027 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.

Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program „Czyste powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub osób, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy. W przypadku istniejących już budynków mieszkalnych finansowane mogą być ocieplenie domu, wymiana okien, wymiana źródła ciepła czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej. W przypadku budynków dopiero wznoszonych dofinansowanie uzyskać można na zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Dofinansowanie może być udzielone w formie dotacji lub pożyczki. Korzystając z programu, można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszy projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
docieplenie przegród budynku
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski przyjmowane są i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szczegółowe informacje o programie "Czyste powietrze" znajdziesz na stronie ttp://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php