Pomoc bezdomnym oferuje miasto, straż miejska oraz bełchatowskie placówki i stowarzyszenia. Z danych pochodzących z ostatniego ogólnopolskiego liczenia bezdomnych wynika, że w Bełchatowie bez dachu nad głową pozostaje 130 osób.

Strażnicy miejscy codziennie patrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. W miejskiej jadłodajni bezdomni mogą zjeść ciepły posiłek i ogrzać się, a w noclegowni spędzić noc w ciepłym pomieszczeniu.

Bezdomni, którzy chcą zjeść coś ciepłego, mogą udać się do jadłodajni przy ul. Kwiatowej, gdzie nie są wymagane żadne dokumenty ani decyzje, każdy może posilić się i ogrzać. Dziennie osobom w trudnej sytuacji życiowej wydawanych jest tam około siedemdziesięciu porcji.

Natomiast obiady wydawane są od poniedziałku do soboty w jadłodajni przy ul. św. Barbary. Aby bezdomni mogli skorzystać z darmowych obiadów, powinni złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wydaniu decyzji MOPS zamawia posiłki dla konkretnych osób.

MOPS udziela też pomocy w formie świadczeń pieniężnych. Pomoc finansowa obejmuje dwa rodzaje świadczeń: zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości od 50 do 150 złotych oraz zasiłek okresowy, którego wysokość ustalana jest w zależności od dochodów i maksymalnie może wynieść 350 złotych 50 groszy.

Bezdomni mogą tez przenocować w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Czaplinieckiej 9A w Bełchatowie.

Jesienią i zimą sytuacja osób bezdomnych staje się dramatyczna. Niskie temperatury zagrażają ich zdrowiu i życiu, nie można pozwolić by, zostali całkiem sami. Reagujmy na bezdomnych. Wskażmy im gdzie, mogą szukać pomocy. Przez całą dobę można dzwonić pod nr 986 i przekazywać informacje o osobach bezdomnych i miejscach ich przebywania.