300 zł na wyprawkę szkolną, przysługuje każdemu uczącemu się dziecku, aż do ukończenia 20 lat. W przypadku osób niepełnosprawnych, ale tych, które uczą się w szkole, granica wieku przesunięta jest do 24 roku życia. Świadczenie 300 plus wypłacane jest raz w roku bez względu na dochody od września.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka a także rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka czy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Osoby upoważnione do świadczenia będą mogły składać wnioski przez Internet od 1 lipca do 30 listopada na stronie portalu www.empatia.mrpips.gov.pl lub skorzystać z bankowości elektronicznej.

Wnioski papierowe będzie można składać osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej od 1 sierpnia również do końca listopada.

W Bełchatowie rządowy program, tak jak w przypadku 500+, będzie obsługiwać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków w Bełchatowie potrzebne dokumenty będzie można składać w kilku miejscach:

-  od 1 sierpnia 2018 r.  do 30 listopada 2018 r. w:

siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,

pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. św. Faustyny Kowalskiej 9 (budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o.),

 - w okresie od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. w:

Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi z siedzibą  w Bełchatowie (ul. Słowackiego 8),

Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie (przy ul. Edwardów 5).

Jak podaje ministerstwo, uprawnieni, którzy złożyli wnioski w lipcu lub sierpniu i zostały one pozytywnie rozpatrzone, mogą liczyć na wypłatę świadczeń do 30 września. Prawo do świadczenia ma być bowiem ustalane w ciągu dwóch miesięcy.

Informacje szczegółowe na temat programu „Dobry start” wraz z wyjaśnieniem krok po kroku  procedury przyznawania świadczenia oraz wzorem wniosku można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy  i  Polityki  Społecznej: www.mpips.gov.pl/DobryStart oraz  bełchatowskiego  Miejskiego   Ośrodka  Pomocy Społecznej:www.mopsbelchatow.pl/p,100,dobry-start w zakładce „formy pomocy”.