Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wyprawki dla uczniów, a zrobił to w Dniu Dziecka. Premier powiedział, że w ten sposób wypełnił zobowiązanie, jakie złożył Polakom kilka tygodni temu i dodał, że wyprawka to dobry start dla dzieci i młodzieży w rok szkolny.
Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające naukę dzieci aż do ukończenia 20 roku życia w przypadku kontynuacji nauki po ukończeniu 18 roku życia. Znacznie dłużej świadczenie będzie przysługiwało dzieciom niepełnosprawnym, bo do ukończenia 24 roku życia. Program rozpocznie się w roku szkolnym 2018/2019. Pieniądze będą wypłacane przez gminy na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca w formie elektronicznej i od 1 sierpnia bezpośrednio w urzędzie, w formie papierowej lub listownie. Wypłata powinna nastąpić nie później niż do końca września.