Za umyślne i nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1,5 tys. zł. W życie weszła ustawa nowelizująca kodeks wykroczeń, zgłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa została uchwalona przez Sejm 15 września, a prezydent podpisał ją 12 października.
Celem prezydenckiej nowelizacji było zapewnienie społeczeństwu bezproblemowego dostępu do numerów alarmowych, jak 112 (europejski numer alarmowy) ,997 (policja), 998 (straż pożarna) i 999 (pogotowie ratunkowe).
Warunkiem uzyskania szybkiej pomocy w dramatycznych sytuacjach jest możliwość poinformowania o zdarzeniu odpowiednich służb ratunkowych, które podejmą interwencje dysponując profesjonalnymi pracownikami i odpowiednim sprzętem. W razie nagłego wypadku można zadzwonić na numery alarmowe, aby uzyskać pomoc. Niestety zdarza się, że linia jest zajęta, w dodatku przez osobę, która telefonuje na numer alarmowy bez żadnego powodu, z błahych przyczyn lub nawet złośliwie. Służby ratunkowe odnotowały przypadki, gdy jedna osoba dzwoniła na numer alarmowy wiele razy, dezorganizując pracę i możliwość dodzwonienia się innych osób. Rekordziści mieli na koncie po kilkaset telefonów dziennie.
Z danych statystycznych wynika, że w całej Unii Europejskiej liczba bezzasadnych zgłoszeń na nr 112 wynosi ponad 50 procent. W Polsce fałszywych telefonów było ponad 45 proc., co wynika z danych ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za 2015 i 2016 r.
- Prace nad projektem ustawy powinny sprzyjać zwiększeniu świadomości społecznej co do tego, jak istotne jest odpowiedzialne korzystanie z numerów alarmowych – uzasadniał nowelizację prezydent. - Działania niektórych osób, powodowane złośliwością, brakiem wyobraźni i niedostatkiem empatii, mogą zablokować linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy. Od uzyskania połączenia z numerem 112 lub innymi numerami alarmowymi i natychmiastowego wysłania pomocy często zależy jej zdrowie, a nawet życie.
Zgodnie z nowelizacją karom będzie podlegał ten kto umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego.

Warto wiedzieć: 112 to jednolity, europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego, na terenie całej Unii Europejskiej. Numer alarmowy funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (w Polsce m.in. 999, 998, 997).
Dzięki „112” rozmówca, o każdej porze w ciągu doby, może uzyskać połączenie z operatorem najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego (CPR), który w razie potrzeby powiadamia odpowiednią służbą ratunkową (lokalną policję, straż pożarną albo pogotowie ratunkowe). Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne. Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.
Należy dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).