Dzięki decyzji radnych może ruszyć budowa trzeciego bloku przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie. Radni Bełchatowa zadecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego i dofinansowaniu spółki Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.  Na konto BTBS zostanie przekazane 800 tys. zł w roku 2018 i 800 tys. zł w roku 2019. Ponieważ warunkiem uruchomienia inwestycji było podwyższenie kapitału zakładowego i dofinansowanie spółki, co zostało spełnione, można już planować przetarg, który zostanie ogłoszony w czerwcu. Budowa powinna rozpocząć się pod koniec lata. Mieszkania mają zostać oddane do użytku w roku 2019.  
W bloku, na który uzyskano dofinansowanie znajdzie się 39 mieszkań. Zainteresowanie zamieszkaniem w nim zgłosiło 60 bełchatowian.
Szacowany koszt inwestycji to 6 mln 824 tys. złote. Na jej realizację przeznaczone będą środki z kredytu, który BTBS chce pozyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego (2 mln 300 tys. zł.), partycypacji najemców (1 mln 900 tys. zł.) oraz ze środków własnych firmy.
Dwa wcześniejsze bloki przy ul. Chmielowskiego wybudowane przez BTBS zostały oddane do użytku w roku 2014.